www: CAPTCHA a její možný konec

Rubrika: byznys | www @ Komentáře: Žádné komentáře

Se zabezpečením webových formulářů CAPTCHA se dnes setkáváme téměř na každém kroku, kde uživatel vyplňuje údaje při registraci, apod. CAPTCHA je pole, obrázek, znázorňující těžko strojově čitelný text, nebo kód, který je však díky lidské percepční a kognitivní schopnosti mozku člověk schopen rozkódovat a vyčíst z něj znaky, které následně zadá to pole pro ověření formuláře.

Společnost Vicarious však vyvinula algoritmus, který funguje podobně jako lidský mozek, a CAPTCHA pole dokáže vyčíst. Zatím nejsou známy úplné detaily, a není předložen algoritmus, aby se dali informace ověřit.

Vyvinutý algoritmus je však dle uváděného úspěšný v 90 až 97%, dle obtížnosti CHAPTHA pole, což je však i tak velmi vysoké procento, které předčí i lidský mozek, který jako takový má sám s některými CHAPTCHA kódy problém, tedy i menší úspěšnost.

Uvidíme jaký tento softwarový nástroj bude mít další vývoj, a v případě, že je opravdu tak úspěšný při rozkódování CAPTCHA kódů, bude muset být vytvořeno další, jiné zabezpečení proti robotům.

Odpovědět